ثبت کد قرعه کشی

ثبت کد قرعه کشی

ثبت کد قرعه کشی

با وارد کردن و ثبت اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در قرعه کشی، در فرم زیر، یکی از برنده های قرعه کشی ویزه مشتریان تارالنز باشید

ثبت کارت قرعه کشی

جهت شرکت در قرعه کشی ویژه مشتریان تارالنزnکافی است کد قرعه کشی انحصاری که برای شما ارسال شده را به همراه نام، نام خانوادگی و شماره تماس در این فرم ثبت بفرمایید.nامیدواریم شما برنده بعدی ما باشید