در باره ما

گروه تخصصی تارالنز مجموعه ای متشکل از مهندسین و پزشکانی می باشد که با هدف ارتقای خدمت رسانی به کاربران لنز تماسی در سراسر ایران آغاز به کار نموده است.
علاوه بر فروشگاه اینترتی می توانید با تعیین وقت، نسبت به معاینه چشم خود با آخرین تجهیزات و تکنولوژی روز جهان در این مجموعه اقدام فرمایید.